Stowarzyszenie Animo

1 patron
15 miesięcznie

Miesięczna działalność Stowarzyszenia Animo

5 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

4 985 zł

brakuje

Wokół Stowarzyszenia Animo skupionych jest teraz kilkanaście osób z silnym poczuciem misji i wiarą, że to co robimy dla Was ma sens. Tych osób będzie z czasem coraz więcej, ponieważ nasze projekty szybko się rozwijają. Wszyscy oni w tej chwili poświęcają swój czas i angażują się całkowicie dobrowolnie na zasadzie wolontariatu.

Nasza inicjatywa nabrała już rozpędu i aby dalej ją rozwijać oraz rozszerzać zakres naszych działań, konieczne są środki finansowe.

Kwota 5.000 zł miesięcznie pozwoli wszystkim nam zaangażować się w 100% i z pełną uwagą w działalność Stowarzyszenia i realizować wszystkie nasze działania – dla dobra osób cierpiących na zaburzenia lękowe.

O jakie działania dokładnie chodzi?

Od 2020 roku prowadzimy dla Was bezpłatny telefon wsparcia oraz poradnię e-mailową. Staramy się zwiększać świadomość ludzi związaną z zaburzeniami lękowymi. Stworzone w tym celu treści psychoedukacyjne możecie znaleźć na naszych social mediach oraz na naszej stronie internetowej. Nagraliśmy dla Was również kilka bezpłatnych webinarów na temat zaburzeń lękowych (są w całości dostępne dla naszych Patronów! :) ).

Udzielamy wywiadów, nagłaśniając naszą ideę, informując coraz większą rzeszę potencjalnych beneficjentów naszych działań o możliwości uzyskania wsparcia oraz podnosząc świadomość społeczną dotyczącą problemu zaburzeń lękowych.

Od jesieni 2021 roku dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszyliśmy z projektem oferującym wsparcie psychologiczne osobom z niepełnosprawnościami. W ramach którego można skorzystać z bezpłatnej infolinii, poradni e-mailowej, a także z grup wsparcia oraz terapii indywidualnej.

Stale rozbudowujemy bazę polecanych lekarzy specjalistów oraz placówek zajmujących się leczeniem zaburzeń lękowych. Chcielibyśmy, aby było to najlepsze i najbardziej rzetelne miejsce zbierające informacje na temat dostępnych form leczenia i psychoterapii zaburzeń lękowych.

Pomóż nam w naszej misji! ^^


Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Marcin Kostrzyński
Marcin Kostrzyński
Próg: 15 zł
Agata B
Agata B
Próg: 15 zł
Mariola Wilczak
Mariola Wilczak
Próg: 60 zł
Aleksandra Kowalska
Aleksandra Kowalska
Próg: 5 zł
Bart Sta
Bart Sta
Próg: 30 zł