Szkoła Marzeń

W Patronite od 03.11.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
21 łącznie

Szkoła istnieje

7 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

7 000 zł

brakuje

Kwota ta uzupełni otrzymywaną subwencję na tyle, aby wystarczyło na opłacenie mediów, Bez stresu, że rosnące ceny nie pozwolą utrzymać szkoły z subwencji przekazywanej z Ministerstwa.

Skrzydła do pracy

10 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

10 000 zł

brakuje

Kwota ta wystarczy nie tylko na niezbędne opłaty, ale też na wypłacenie 12 zatrudnionym nauczycielom dodatku motywacyjnego, który doda każdemu z nich skrzydeł do pracy!

Poprawa bazy lokalowej

50 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

50 000 zł

brakuje

Nasza Szkoła doczeka się estetycznej elewacji, klasy będą sukcesywnie remontowane - szkoła swoim wyglądem będzie zachęcać do nauki i pracy. Doszłaby do skutku dawno planowana inwestycja - wybudowanie "łącznika" pomiędzy budynkiem głównym a pomocniczym z salą gimnastyczną. Dzięki takiej inwestycji uczniowie rozgrzani po intensywnych ćwiczeniach na lekcji w-f nie musieliby zimą marznąć przechodząc do budynku głównego.

Szkoła Marzeń

60 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

60 000 zł

brakuje

W dobudowanym łączniku pomiędzy dwoma budynkami szkolnymi powstałaby dodatkowe pomieszczenia w celu prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, zajęć artystycznych, przedmiotowych, a także praktycznych - jak gotowanie, pieczenie, posługiwanie się prostymi narzędziami stolarskimi, krawieckimi, itp. Zatrudnilibyśmy profesjonalnych trenerów do prowadzenia zajęć artystycznych, przedmiotowych i zawodoznawczych. Zakupilibyśmy bus i zatrudnili kierowcę, aby każdy chętny uczeń miał możliwość dojechać na oferowane atrakcyjne zajęcia.