Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

60 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jesteśmy niezależnym medium obywatelskim. My, czyli ja Włodzimierz Korza oraz Bolesław Poślednik. Odkrywamy to co niewidoczne, kontrolujemy samorząd leszczyński.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 5000 zł
Wasi ludzie, czyli my, redaktorzy, prawnicy, technicy i inni
Twoje Moje Leszno nabiera rozpędu. Prowadzenie strony, wyszukiwanie materiałów, obsługa prawna, pisma, procesy, zastepstwa procesowe. To wszystko generuje koszty. Dzięki Waszemu wsparciu, będziemy mogli choć w części je pokryć, a co za tym idzie działać jeszcze szerzej i jeszcze odważniej z jeszcze większym zasięgiem.
Tak jak my, tak i inni ludzie gotowi na działanie, każdą godzinę zaangażowaną musimy przesunąć z czasu dla rodziny lub z czasu na pracę zawodową. Nie możemy pozwolić, żeby ludzie gotowi do działania w imię społeczeństwa narażali się urzędnikom i politykom za darmo.

O Autorze

Witaj!

Twoje Moje Leszno to niezależny blog obywatelski. My czyli ja Włodzimierz Korza oraz Bolesław Poślednik. Połączyły nas ostatnie wybory samorządowe (w roku 2018) gdzie startując z jednego komitetu przedstawialiśmy identyczną wizję miasta Leszna. Miasta transparentnego, oszczędnego  i wolnego od układów. Ta chęć zmiany na lepsze połączyła nas po wyborach i oto działamy razem jako Twoje Moje Leszno.

Bolesław i ja nie dostaliśmy się do Rady Miejskiej Leszna. Na 134 kandydatów zaszczyt reprezentowania miasta uzyskały 23 osoby. Z pozostałych 111 tylko nas dwóch nadal aktywnie działa w  tematach samorządowych.

Mamy misję i chcemy ją wypełnić.

Spotkaliśmy się z zarzutami, że jest to forma odwetu za to, że nie dostaliśmy się do rady. Prawda jest inna. Przed wyborami obiecaliśmy sobie oraz wyborcom, że będziemy działać dla Leszna. Tak też się dzieje. Mimo “przegranych” wyborów nadal jesteśmy.  Nadal nas interesuje budżet i wydatki miasta. Nadal nas interesują problemy mieszkańców. Nadal chcemy lepszego Leszna. Nadal działamy i nie boimy się trudnych tematów.

3 filary naszej działalności

Nazywają nas opozycją obywatelską. Jest to po części prawda, ale tylko po części, ponieważ kontrolujemy całą władzę, nie tylko kluby rządzące. Patrzymy na ręce nie tylko radnym, ale i spółkom miejskim i zakładom budżetowym. Kontrola obywatelska to pierwszy  filar naszego działania.

Drugi filar to zwykłe, codzienne  problemy obywateli. Ścieżki rowerowe, place zabaw, brak oświetlenia czy pomysły na ulepszenie Leszna. Chcemy pomagać obywatelom rozwiązywać te problemy i wdrażać nowe pomysły. To nierzadko  wiąże się z procedurami, pismami, petycjami, wystąpieniami. Chcemy występować z mieszkańcami lub w ich imieniu.

W tym miejscu płynnie przechodzimy do  trzeciego filaru naszej działalności, czyli edukacji. Chcemy uświadamiać obywateli w ich prawach i możliwościach. Od prostych instrukcji co gdzie i jak załatwić po rozmowy i wywiady z prawnikami, samorządowcami, które będą odpowiadać na Wasze pytania i rozwiewać Wasze wątpliwości.

Gdzie jesteśmy?

 

W obecnej chwili możecie nas czytać na stronie https://twojemojeleszno.pl oraz na facebooku na fanpage Twoje Moje Leszno i w grupie facebookowej  o tej samej nazwie.

Nieskromnie pochwalimy się, że wzrost jest bardzo dynamiczny.
Działamy zaledwie od początku roku 2019, a nasz fanpage powiększa się średnio o 430 fanów miesięcznie. Nasza facebookowa grupa po zaledwie 2 tygodniach osiągnęła rozmiar 300 użytkowników. Codziennie otrzymujemy od Was wiadomości z podziękowaniami, ze słowami uznania, a także z tematami do zrealizowania.

To jest sygnał dla nas, że to co robimy jest potrzebne. To sygnał, że Leszno potrzebuje takiego niezależnego miejsca  o świeżym spojrzeniu. Leszno potrzebuje miejsca nieskażonego miejskimi pieniędzmi, gdzie prawda i wolność słowa to codzienność, a nie przywilej.

Jak działamy?

Kontrolując samorząd i jednostki samorządowe  korzystamy z naszego podstawowego demokratycznego prawa do informacji publicznej. Gdy podejrzewamy nieprawidłowość lub dostaniemy od Was informację, to wysyłamy zapytania do samorządu. W ten sposób pozyskujemy dane, na których opieramy nasze artykuły i kolejne działania, które mają na celu usprawnienie działania samorządu.

Działalność dla społeczeństwa również opieramy o pisma petycje i nagłaśnianie tematów. Czynnie uczestniczymy w dyskusjach w sieci, zbieramy te problemy, rozmawiamy. Czynnie też uczestniczymy w Sesjach Rady Miejskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z radnymi i przekazujemy im problemy jakie zgłaszacie. Trzeci filar edukacyjny w momencie gdy powstaje ten tekst jest w fazie projektu, który za chwilę będzie wdrożony.

Zmienimy Leszno, ale tylko z Wami

Od początku działalności finansujemy się sami. Każda złotówka zainwestowana w ten projekt wyszła z naszych prywatnych kieszeni. To co możemy robić samodzielnie, to robimy sami. Tam gdzie trzeba zapłacić, tam płacimy ze swoich. Pisma, opłaty administracyjne, domena, serwer, płatne posty (żeby dotrzeć do Was z informacjami), to wszystko opłacamy sami.

Spraw i Waszych zgłoszeń jest coraz więcej. Na działanie potrzebujemy też więcej czasu i zasobów. Coraz częściej też trafiamy na mur w jednostkach samorządowych.
Kilka spraw za chwilę trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To wszystko niesie za sobą koszty. Koszty postępowania, koszty porad prawnych czy zastępstwa procesowego. Powoli sięgamy sufitu jak i w zasobach finansowych, tak i w zasobach czasowych.
Nasza działalność rozwija się dynamicznie. Żeby przetrwać i się rozwijać są potrzebne środki oraz większy zespół. Stąd pomysł na patronite.

A może dotacje, subwencje albo granty? Przecież to nie jest trudne!

Zdecydowanie nie. Jest jedna wspólna cecha pozyskiwania środków. Są to środki Obywateli, są to pieniądze społeczne. Różnica polega na tym, że dotacje, czy granty są przyznawane uznaniowo przez pojedyncze osoby czy kilkuosobowe komisje. Tak dzieli się pieniądze, na które zrzucamy się wszyscy, czy nam się to podoba, czy nie.

Natomiast Patronite , to jest Twój świadomy wybór, czy chcesz nas wesprzeć, czy nie. Tutaj sam podejmujesz decyzję. My natomiast mamy pełne przekonanie, że są to fundusze, które nie są “wyciągnięte” wbrew Tobie, lecz przekazane zgodnie z Twoja wolą.

Jakie plany na przyszłość?

Przede wszystkim nadal będziemy robić to co dotychczas i rozwijać wszystkie filary działalności, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli kontrolę, pomoc i edukację.
Chcemy też być dostępni dla Was w innych formach, czyli poprzez obraz czy dźwięk. Chcemy nagrywać filmy i podcasty, żeby każdy Leszczyniak mógł nas odbierać w najwygodniejszej dla niego formie.  

Będziemy również rozwijać nasza stronę o część merytoryczną jak i techniczną. Będziemy ujawniać liczby, które do dziś znajdowały się w ciemnych czeluściach Biuletynu Informacji Publicznej. Chcemy te istotne informacje podać w sposób strawny, czytelny i bez ściemy.
Pomysłów jest mnóstwo i będzie ich jeszcze więcej, ale to czy zostaną zrealizowane zależy od naszej determinacji, której nie brakuje i środków których w tej chwili nie ma.

My i nasza niezależność

Przedstawiliśmy naszą działalność oraz nasze plany na przyszłość. Teraz kilka słów o nas:

 

Włodzimierz KorzaWłodzimierz Korza

Jestem przedsiębiorcą, wolnym od realizacji zadań z budżetu miasta. Od 10 lat działam na własną rękę w branży IT. W projekcie Twoje Moje Leszno odpowiadam głównie za część techniczną. Od budowy strony począwszy, przez prowadzenie FanPage, montaż filmów, po najmniejszą grafikę jaką widzicie w naszych publikacjach. Odpowiadam też za promocję, komunikację z Wami i redagowanie tekstów.

 

bolesław PoslednikBolesław Poślednik

Jestem emerytem. Przez ostatnie 13 lat byłem dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Dobrze znam struktury działania samorządu, a także obowiązujące prawo. Przez 13 lat z powodzeniem rozwijałem tę jednostkę samorządową, a doświadczenie pozwoliło mi dostrzec ułomności samorządu i podległych jednostek.
Teraz, będąc  na emeryturze chcę nadal działać dla naszego Leszna.
W projekcie jestem odpowiedzialny głównie za część merytoryczną i prawną. Odpowiadam za komunikację z Urzędem i jednostkami podległymi. Większość pism, które trafiają do urzędów wychodzą z pod mojego pióra. Większość tematów, które poruszamy wychodzą z rozmów i kontaktów z Wami. To również moja działka.

Działamy razem

Mimo wyraźnego podziału prac i obowiązków w projekcie działamy razem. Każdy problem dyskutujemy i rozpatrujemy wspólne. Razem podejmujemy decyzje co do kolejności i ścieżek rozwoju. Razem staramy się być na spotkaniach z Wami, na Sesjach Rady Miejskiej, czy komisjach.

Oboje też nie należymy do żadnej z partii politycznych. Nasze przekonania politycznie nie mają w naszej działalności żadnego znaczenia. Liczy się Leszno i jego rozwój oraz głos Mieszkańca.

Czas na decyzję.

Mamy nadzieję, że w tych kilkunastu zdaniach udało nam się przedstawić nas i nasze cele. Teraz przyszedł czas na Ciebie i Twoją decyzję. Jeżeli chcesz, aby projekt Twoje Moje Leszno rósł w siłę i dynamikę, a my Mieszkańcy mieli moc decyzyjną i sprawczą, to masz szansę dołożyć swoją cegiełkę.
Dzięki Twojemu patronowi będziemy mogli realizować swoją misję, która docelowo ma pomóc nam i naszym potomnym. W obecnym momencie Leszno jest miastem mocno zadłużonym. Czas położyć kres nieodpowiedzialnym wydatkom i nieodpowiedzialnym decyzjom. Czas, aby miasto było zarządzane optymalnie i w sposób transparentny. Czas, żeby Leszno stało się miastem nie tylko  proinwestycyjnym, lecz proobywatelskim.

Decyzje podjęte teraz będą miały skutki za kilka lat. Odczujemy je na emeryturze, a nasze dzieci i wnuki w wieku produkcyjnym. Wspólnie zadbajmy o przyszłość naszą i naszych bliskich.

To co? Działamy?

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Przysłowiowy piątak na dobry start. To dobry początek na finansowanie niezależnego medium, które działa w Twoim imieniu.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Świetnie, że chcesz nas wspierać taką kwota. Jest nam niezmiernie miło. Miej świadomość, że za tą kwotę wyjdą co najmniej dwa pisma, które mogą zmienić Leszno na lepsze. W podziękowaniu otrzymasz od nas certyfikat dla patrona.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Wsparcie zamiast pizzy na mieście? To bardzo miłe. W podziękowaniu otrzymasz od nas certyfikat dla patrona oraz podziękowania na naszej stronie internetowej. Chyba, że chcesz pozostać anonimowy. Uszanujemy to.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję, że zdecydowałeś się wesprzeć nas taką kwotą. To dla nas duży krok do przodu. Dzięki takim ludziom jak Ty Twoje Moje Leszno będzie mogło pracować dla społeczeństwa.
Nagrodą za ten rodzaj wsparcia są oczywiście nagrody z poprzednich progów, a dodatkowo wyślemy dedykowany list z podziękowaniem za wsparcie.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
To już duża kwota! Dziękujemy bardzo! Za ta kwotę również duża nagroda. Oprócz nagród z poprzednich kroków, otrzymasz również dostęp do grupy zamkniętej, gdzie będziesz miał dostęp do materiałów przed ich publikacją. Będziesz miał wpływ na ich finalny kształt, oraz będziesz miał wpływ na kolejne poruszane tematy.
Zostań patronem
80 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
To już oferta dla firm lub organizacji. Za to wsparcie otrzymasz wszystkie nagrody z poprzednich progów, oraz umieścimy logo Twojej firmy/ instytucji na dedykowanej podstronie na https://twojemojeleszno.pl wraz z linkiem do Twojej strony. Dziękujemy bardzo za wsparcie.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
To już wsparcie VIP! Dziękujemy bardzo! za takie wsparcie należą Ci się wszystkie nagrody z poprzednich progów, oraz logo Twojej firmy/ instytucji na stronie głównej https://twojemojeleszno.pl
Zostań patronem

Polecani Autorzy