Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

18

patronów

180 zł

miesięcznie

1730 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
450
miesięczne wsparcie
266
liczba patronów

  Od prawie dwóch lat pracuję nad największą, nieoficjalną aplikacją mobilną do przeglądania serwisu wykop.pl. Projekt od samego początku działał na zasadzie otwartego oprogramowania, nie zawierał reklam i był w pełni darmowy. Profil ten jest formą wsparcia rozwoju aplikacji.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 400 zł
cel osiągnięty!
Licencja iOS
Od kilku miesięcy pracujemy nad całkowicie nową wersją Wykopu Mobilnego pod systemy iOS oraz Android. 

Kwota ta pozwoli mi na opłacenie rocznej licencji App Store. Dzięki temu będę w stanie rozpocząć beta testy wersji aplikacji przeznaczonej na smartfony Apple.

O Autorze

Wykop Mobilny

Od prawie dwóch lat pracuję nad największą nieoficjalną aplikacją mobilną do przeglądania serwisu wykop.pl. Projekt od samego początku działał na zasadzie otwartego oprogramowania, nie zawierał reklam oraz był w pełni darmowy. Profil ten jest formą wsparcia rozwoju aplikacji.

 


Pracę nad otwartym wykopem mobilnym zacząłem hobbystycznie w lipcu 2017 roku. Nie podchodziłem do tego zbyt poważnie - po prostu chciałem pouczyć się czegoś wartościowego. Przez kilka miesięcy zmagałem się z nauką pisania aplikacji mobilnych. Po kilku miesiącach do projektu dołączył Kroguc - osoba odpowiedzialna za graficzną część aplikacji. 

Na dzień dzisiejszy "owm" jest najbardziej popularną i polecaną nieoficjalną aplikacją do tego serwisu. Aktualnie z aplikacji korzysta prawie 15 000 osób. Otwieram ten profil aby móc nadal utrzymać aplikację w pełni darmową.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom które zdecydowały się na darowiznę. W ramach symbolicznego podziękowania patroni dostaną specjalną plakietę obok nazwy użytkownika w aplikacji. Dokładniej wytłumaczyłem to w poszczególnych progach.

Strona projektu: https://github.com/feelfreelinux/WykopMobilny
Tag na wykop.pl: https://wykop.pl/tag/otwartywykopmobilny


Dziękuję!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 9
Patron - Próg "Zielony"
Dziękuję!
W ramach symbolicznego podziękowania dostaniesz plakietkę z napisem "Patron" obok swojego nicku w komentarzach / wpisach / profilu. Będzie ona widoczna dla każdego użytkownika Wykopu Mobilnego, dopóki będziesz patronem. Dodatkowo dostaniesz unikalną dla tego progu range na naszym serwerze Discord oraz twój nick pojawi się w zakładce "O Aplikacji" -> "Patroni".

Szczegóły oraz podgląd plakietki możesz sprawdzić na stronie: https://patrons.grzywok.eu/

Swoją nazwę z Patronite oraz wybrany kolor (hex) / tekst (w zależności od progu) proszę wysyłać w prywatnej wiadomości do @feelfree
Plakietki są tylko widoczne w aplikacji mobilnej "Wykop Mobilny" od wersji 1.0. Czasami mogą się zdarzyć przerwy w wyświetlaniu plakietek.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 6
Patron - Próg "Pomarańczowy"
Dziękuję!
W ramach symbolicznego podziękowania dostaniesz plakietkę z napisem "Patron" obok swojego nicku w komentarzach / wpisach / profilu. Będziesz mógł wybrać dowolny kolor plakietki. Będzie ona widoczna dla każdego użytkownika Wykopu Mobilnego, dopóki będziesz patronem. Dodatkowo dostaniesz unikalną dla tego progu range na naszym serwerze Discord oraz twój nick pojawi się w zakładce "O Aplikacji" -> "Patroni".

Szczegóły oraz podgląd plakietki możesz sprawdzić na stronie: https://patrons.grzywok.eu/

Swoją nazwę z Patronite oraz wybrany kolor (hex) / tekst (w zależności od progu) proszę wysyłać w prywatnej wiadomości do @feelfree
Plakietki są tylko widoczne w aplikacji mobilnej "Wykop Mobilny" od wersji 1.0. Czasami mogą się zdarzyć przerwy w wyświetlaniu plakietek.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Patron - Próg "Bordowy"
Dziękuję!
W ramach symbolicznego podziękowania dostaniesz plakietkę z dowolnym napisem* (do 15 znaków) obok swojego nicku w komentarzach / wpisach / profilu. Będziesz mógł wybrać dowolny kolor plakietki.. Będzie ona widoczna dla każdego użytkownika Wykopu Mobilnego, dopóki będziesz patronem. Dodatkowo dostaniesz unikalną dla tego progu range na naszym serwerze Discord oraz twój nick pojawi się w zakładce "O Aplikacji" -> "Patroni".

Szczegóły oraz podgląd plakietki możesz sprawdzić na stronie: https://patrons.grzywok.eu/

Swoją nazwę z Patronite oraz wybrany kolor (hex) / tekst (w zależności od progu) proszę wysyłać w prywatnej wiadomości do @feelfree
*Zastrzegam sobie możliwość nieprzyjęcia plakietki jeżeli jej treść będzie obraźliwa. Plakietki są tylko widoczne w aplikacji mobilnej "Wykop Mobilny" od wersji 1.0. Czasami mogą się zdarzyć przerwy w wyświetlaniu plakietek.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 10
Patron - Próg "Białkowy"
Wow! Naprawdę dziękuję :)
Widać że naprawdę zależy ci na tym projekcie. W ramach podziękowania będziesz mógł raz w miesiącu zasugerować mi jakąś nową funkcje / zmianę w aplikacji. Jeżeli pomysł będzie wykonalny, to postaram się go zrealizować w miarę moich możliwości. Do tego dostajesz te same nagrody co próg "Bordowy".
Zostań patronem
260 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Próg stworzony na prośbę jednego z Patronów.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy