Układ Sił - Miesięcznik drukowany o geopolityce i stosunkach międzynarodowych

Układ Sił to drukowany magazyn o tematyce stosunków międzynarodowych, geopolityce, bezpieczeństwie. Układ Sił z zamierzenia jest miesięcznikiem, dzięki czemu oprócz dłuższych analiz i artykułów, ma pełnić formę bieżącego źródła informacji o sytuacji światowej.

O Autorze

Miesięcznik "Układ Sił" jest magazynem wydawanym przez Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense i stanowi dodatkowe pole naszej działalności edukacyjno-popularyzatorskiej. Miesięcznik zawiera analizy i artykuły z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, geografii, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej. Dodatkowo stanowi zwięzłe źródło informacji na temat bieżących wydarzeń międzynarodowych. W ramach magazynu ukazują się ekskluzywne wywiady.  Dotychczas ukazało się 12 numerów magazynu.

Układ Sił ma wypełnić pustkę wydawniczą w tej tematyce. Ma charakter popularny i jest skierowany do szerokiej rzeszy czytelników.  Tym samym chcemy zachęcić czytelników do tematyki i działać na rzecz rozwoju wiedzy w tym zakresie.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)