Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

20 zł

miesięcznie

40 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1019
miesięczne wsparcie
1045
liczba patronów

  Regionalny portal informacyjny – KOCIEWIE.online, na którym mogą Państwo znaleźć treści informacyjne, publicystyczne, reportażowe, fotograficzne oraz filmowe pochodzące z regionu Kociewia. Tworzone w sposób profesjonalny, rzetelny, czytelny i dostępny dla każdego.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1980 zł
Podstawowe funkcjonowanie
Pierwszy próg to możliwość realizowania i obsługiwania najważniejszych wydarzeń które będą odbywać się na terenie gminie Pelplin. Dostępne będą galerie zdjęć, oraz artykuły opisujące te wydarzenia. A z najciekawszych będą dodatkowo realizowane relacje filmowe.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2980 zł
Działamy poważnie
Drugi próg to zwiększenie możliwości zaprezentowania relacji do prawie 90% wydarzeń na terenie gminy Pelplin. Relacje filmowe będą tworzone z tych najciekawszych.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5980 zł
Tworzymy małe studio
W tym momencie, tworzymy miejsce do którego będziemy zapraszali mieszkańców, samorządowców, radnych do przeprowadzenia rozmów dotyczących tematów, które najbardziej interesują mieszkańców. Przy tym celu dodatkowo realizacje filmowe z wydarzeń będą pojawiały się również z mniejszych eventów.

O Autorze

INFORMACJE OGÓLNE

Nowy regionalny portal informacyjny – KOCIEWIE.online, na którym mogą Państwo znaleźć treści informacyjne, publicystyczne, reportażowe, fotograficzne oraz filmowe pochodzące z regionu Kociewia. Tworzone w sposób profesjonalny, rzetelny, czytelny i dostępny dla każdego. Znajdą tu również Państwo informacje przygotowane przez współpracujące instytucje. Informacje o nadchodzących wydarzeniach, o planowanych działaniach, o sukcesach w gminach, o tym co ważne, o tym co dobre, o tym o czym mieszkańcy Kociewia powinni przeczytać, powinni wiedzieć.

W nowym portalu duży nacisk kładziony zostanie przede wszystkim na wysokiej jakości multimediach (zdjęcia, dźwięki, materiały filmowe), kompleksowym i rzetelnym opracowywaniu informacji, oraz bliską współpracę z regionalnymi samorządami, jednostkami kulturalnymi, stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami.

Chcemy aby mieszkańcy naszego regionu mogli przeczytać, zobaczyć, usłyszeć o tym wszystkim o czym warto mówić. Budzący obawy społeczeństwa temat w regionie? To temat dla nas, będziemy głosem każdego z Państwa. Chcemy aby nasz kociewski serwis był tym, który wyznacza standardy lokalnych informacji. Aby było tu miejsce dla każdego.

WSPARCIE

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy, do współtworzenia jednego wspólnego regionalnego portalu informacyjnego naszego regionu – KOCIEWIE.online. Dzięki Państwa wsparciu, będziemy mogli być wszędzie tam gdzie są organizowane wydarzenia, i będziemy mogli je relacjonować dla Państwa. Relacje filmowe, fotograficzne, transmisje na żywo, to wszystko co będziemy dla mieszkańców wykonywać, jak i angażować się w życie lokalnych małych społeczności.

Abyśmy mogli przez cały czas móc przekazywać niezależnie informacje dla Państwa, potrzebujemy wsparcia patronów na bieżące finansowanie funkcjonowania portalu. Lokalna inicjatywa jaką jest portal przynosi rzetelną, niezależną politycznie informację, która trafia do tysięcy mieszkańców z regionu KOCIEWIA. Dzięki wam - nasz region będzie mógł świetnie funkcjonować.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuje! Każda Twoją złotówka przybliża nas do realizacji celu, który sobie postawiliśmy! Zostałeś Patronem portalu KOCIEWIE.online!

Dzięki Tobie portal informacyjny - KOCIEWIE.online może staje się prawdziwym głosem mieszkańców.

Dzięki temu wsparciu wiemy że portal, który jest niezależny jest potrzebny w naszym regionie.

Patroni z tego progu będą wymienieni na portalu w zakładce Patroni!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuje za wspieranie naszego, tak naszego - będąc Patronem, współtworzysz go!

Patroni na tym progu będą otrzymywali informacje o planowanych reportażach, które będziemy realizować w ramach naszego funkcjonowania. Ba, nie tylko otrzymywać informacje, będą mogli przekazywać swoje sugestie w trakcie przygotowań do nich, aby reportaże były pełniejsze.

* Oczywiście ten próg daje Tobie dostęp do przywilejów z poprzedniego progu (5zł)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki Twojemu wsparciu, rozwijamy się! Dziękujemy!

Patroni z tego progu mają możliwość przesyłania swoich pomysłów na reportaże, na artykuły, na tematy, które powinniśmy podjąć.
Będziecie mieli czynny udział w tworzeniu treści!

W momencie w którym będziemy realizować temat, który jest warty będziesz miał możliwość zabrania głosu, który opublikujemy w formie, która będzie Tobie odpowiadać - tekst, audio, wideo!

* Oczywiście ten próg daje Tobie dostęp do przywilejów z poprzednich progów (5zł, 10zł)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Poziom Twojego wsparcia przyczynia się niesamowicie do rozwoju portalu! Dziękuje!

PATRON z tego progu będzie miał możliwość otrzymania zdjęć publikowanych na łamach portalu w pełnej rozdzielczości, bez logotypu portalu. Zasługujecie na to!

Dodatkowo otrzymasz od nas certyfikat w formie papierowej potwierdzający bycie PATRONEM i współtwórcą naszego lokalnego, niezależnego portalu.

*Oczywiście ten próg daje Tobie dostęp do przywilejów z poprzednich progów (5zł, 10zł, 20zł)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 16
Zostajesz Patronem Honorowym! Dziękuje!

PATRON Honorowy otrzymuje specjalnie przygotowaną grafikę z podziękowaniem w bloku tuż pod głównymi wiadomościami. (gdzie? wyślij do mnie pytanie, pokaże Ci miejsce) Blok ten będzie zawierał podziękowania dla 4 PATRONÓW, stąd miesięczny limit 16 patronów. Twoje podziękowanie będzie wyświetlane przez 7 dni w danym miesiącu!

Dodatkowo podczas każdej realizacji filmowej na początku i na końcu dziękujemy Patronom Honorowym za wsparcie! Bo dzięki Tobie, niezależny lokalny portal może naprawdę funkcjonować!

*Oczywiście ten próg daje Tobie dostęp do przywilejów z poprzednich progów (5zł, 10zł, 20zł, 30zł)
Zostań patronem
400 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Próg Patrona Kluczowego! Dziękuje!

PATRON Kluczowy otrzymuje specjalnie przygotowaną grafikę z podziękowaniem za bycie PATRONEM Kluczowym! Będzie ona wyświetlana przez 7 dni w danym miesiącu na stronie głównej, na samej górze strony! (gdzie? wyślij do mnie pytanie, pokaże Ci miejsce!)

Dodatkowo podczas każdej realizacji filmowej na początku i na końcu dziękujemy PATRONOM Kluczowym za wsparcie!

Wspierasz nas w najlepszy sposób, nie ma chyba lepszego połączenia! Masz realny wpływ na funkcjonowanie portalu mając dostęp do wszystkich przywilejów z poprzednich progów! Oprócz podziękowań zarezerwowanych dla PATRONÓW Honorowych!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy