Lena Woźniak

W Patronite od 18.06.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1711

Liczba Patronów: 1986

Zostań Patronem
2 patronów
54 miesięcznie
854 łącznie

Strona internetowa/Website

2 000 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

1 946 zł

brakuje

Profesjonalna strona internetowa z galerią zawierającą moje autorskie prace które można oglądać wirtualnie oraz mały sklepik dla zainteresowanych nabyciem moich prac.
A professional website with a gallery containing my original works that can be viewed virtually and a small shop for those interested in purchasing my works.

Studia/ Studies

3 000 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

2 946 zł

brakuje

Moim wielkim marzeniem jest dokończenie studiów magisterskich na kierunku "Projektowanie gier i aplikacji VR"
Jednakże kwota startowa na rozpoczęcie studiów znacznie przewyższa moje możliwości finansowe.
Nauka i rozwój osobisty jest nieodzownym elementem mojego życia.
My big dream is to finish my master's degree in "Game design and VR applications". However, the starting amount to start my studies far exceeds my financial capabilities. Learning and personal development is an indispensable element of my life.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni