Lotnictwo i Ludzie/Aviation and People

W Patronite od 28.03.2019

Zwiększenie zasięgu i realizacja projektów (Nowa Odznaka Dywizjonowa)

1 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 000 zł

brakuje

Wsparcie o takiej wysokości spokojnie pozwoli mi na to aby zadbać o odpowiednią promocję mojej strony. To spowoduje powiększenie grona odbiorców. Dzięki takiemu wsparciu mogę również poszerzać własną wiedzę, kupić książkę czy odwiedzić archiwum.

Najważniejsze jednak jest to, że takie wsparcie pozwoli mi poważnie pomyśleć o realizacji projektów które planuję już od długiego czasu. Stworzenie naprawdę ciekawych i dobrze wykonanych lotniczych gadżetów.

Bardzo chcę kontynuować projekt odznak dywizjonowych.
Aktualnie zbieram materiały źródłowe do wykonania odznaki 315. Dywizjonu Myśliwskiego "Dęblińskiego".
Taka kwota bardzo ułatwi mi wykonanie tego projektu.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)