Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

77

patronów

1830 zł

miesięcznie

41690 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
42
miesięczne wsparcie
51
liczba patronów

  Mirosław Zelent i Damian Stelmach - dwóch dydaktyków, którzy zmieniają naukę informatyki na bardziej przystępną. Wierzymy w nauczanie, które rozpala pasję, a nie takie, które wynika z przymusu. Darmowa edukacja online dla każdego, tutoriale z pełną obudową dydaktyczną - realizować to w polskim internecie to nasze nauczycielskie marzenie i misja.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Mirosław Zelent i Damian Stelmach - dwóch dydaktyków, którzy zmieniają naukę informatyki na bardziej przystępną. Wierzymy w nauczanie, które rozpala pasję, a nie takie, które wynika z przymusu. Darmowa edukacja online dla każdego, tutoriale z pełną obudową dydaktyczną - realizować to w polskim internecie to nasze nauczycielskie marzenie i misja. To realizacja dydaktycznego talentu, którego mamy zamiar nie pozostawić w ziemi. Stosujemy podejście dydaktyczne oparte na taksonomii celów nauczania Blooma, a naszym celem jest osiągać wielokrotnie zadziwiający stopień przyswajalności materiału. Taki, który pozwoli każdemu, kto tylko zechce popracować, stawać się o mały krok lepszym w tym co robi. Temat po temacie, film po filmie, wykład po wykładzie.

 

Aktualna lista patronów: http://pasja-informatyki.pl/patroni/

 

 

 


Nasze plany twórcze na rok szkolny 2017/2018


 

Rozwój serwisu pasja-informatyki.pl 

 

To miejsce w sieci, gdzie zapewnimy darmowy dostęp do wyjątkowo dopracowanych i co najważniejsze - łatwo przyswajalnych materiałów dydaktycznych. Sama witryna (od strony technicznej) nie jest niczym wyjątkowym - to raczej jakość udostępnionych w niej tutoriali (wideo, testy, wykłady, ćwiczenia = pełna obudowa dydaktyczna) stanowi o wyjątkowości tego miejsca w polskim internecie.

 

Kurs sieci komputerowych

 

Niniejsza seria tutoriali skierowana jest szczególne dla uczniów techników informatycznych i teleinformatycznych, zdających egzaminy zawodowe z kwalifikacji E13, E15 oraz E16, a także z nowych kwalifikacji EE.08, EE.10 oraz EE.11, służy jednak również tym widzom, którzy interesują się tematyką sieci komputerowych oraz stawiającym swoje pierwsze kroki w tej gałęzi informatyki. Wiedza oraz umiejętności, które zdobędziecie po przepracowaniu tego kursu z pewnością ułatwią Wam zdanie egzaminu zawodowego oraz będą pomoce w codziennej pracy administratora i projektanta lokalnych sieci komputerowych. 

 

Kurs podzielony jest na 3 główne grupy tematyczne:

 

1. Podstawy działania sieci komputerowych, z której dowiecie się czym są i jak działają sieci komputerowe oraz czym są protokoły komunikacyjne, poznacie również nazewnictwo i pojęcia stosowane w sieciach, dowiedziecie się też jak należy projektować lokalne sieci komputerowe, jakie stosować media transmisyjne oraz jak stosować adresację IP.

 

2. Konfiguracja urządzeń sieciowych, dzięki której poznacie rodzaje oraz budowę urządzeń sieciowych, jak również nauczycie się konfigurować urządzenia takie jak przełączniki czy rutery różnych producentów.

 

3.  Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, w której pokażę w jaki sposób zarządzać sieciowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows oraz Linux, jak konfigurować usługi sieciowe oraz optymalizować pracę tych systemów.

 

Dzięki naszemu modelowi finansowania nie musimy czekać na ukończenie wszystkich odcinków przez publikacją kursu - kolejne epizody serii pojawiać się będą systematycznie w miarę ich tworzenia, wg ustalonego harmonogramu, który zostanie udostępniony na specjalnej podstronie w serwisie pasja-informatyki.pl

 

Kurs programowania (kwalifikacja E.14 oraz EE.09)

 

Ta seria skierowana jest szczególnie do uczniów techników informatycznych, zdających (jak pokazują statystyki - najtrudniejszy z trzech) egzamin z kwalifikacji E14 oraz przyszłych EE.09. Kurs przysłuży się jednak również tym widzom, którzy zainteresowani są tworzeniem stron internetowych i baz danych. Siłą rzeczy, część programu nauczania pokryje się z już zrealizowanymi na naszym kanale kursami webowymi. Niemniej jednak w odróżnieniu od kursów już dostępnych, skupionych na realizowaniu treściwych projektów (nauka silna przykładami - podejście Niklausa Wirtha), tutaj główny ciężar został położony na osiągnięcie przez kursanta tzw. oczekiwanych efektów kształcenia - patrz podstawa programowa dla zawodu technik informatyk.

 

Dzięki naszemu modelowi finansowania nie musimy czekać na ukończenie wszystkich odcinków przez publikacją kursu - kolejne epizody serii pojawiać się będą systematycznie w miarę ich tworzenia, wg ustalonego harmonogramu, który jest udostępniony na specjalnej podstronie w serwisie pasja-informatyki.pl

 

Kontynuacja otwartych serii

 

Kolejne odcinki otwartych już kursów: C++, HTML, CSS, JS, PHP, MySQL nadal będą się na kanale pojawiać, częstotliwość tych publikacji zależy jak zawsze od posiadanego przez nas czasu na tworzenie nowych materiałów.

 

Podcasty Wojownik-Poeta i Wyprawa do wnętrza ego

 

Na kanale nie zabraknie także filozofii i samorozwoju. Kolejne odcinki otwartych już serii Wojownik-Poeta i Wyprawy do wnętrza ego nadal będą się na kanale pojawiać, częstotliwość tych publikacji zależy jak zawsze od posiadanego przez nas czasu na tworzenie nowych materiałów. Realizacja kilku poniższych odcinków już długi czas jest odkładana na później (na rzecz tutoriali), stąd dysponujemy już ich opisem:

 

Wojownik-Poeta, odc. 3: Odwaga. Ktoś kiedyś pięknie powiedział: mamy jedną ziemię, ale 8 miliardów światów. Każdy z nas inaczej patrzy na otaczającą nas rzeczywistość - mamy swoje filtry, uwarunkowania, przyzwyczajenia, pochodzimy z różnych habitatów, kultur i miejsc na ziemi. Jednak wspólnym mianownikiem każdego życia jest balansowanie na ostrzu teraźniejszości - jedyne co mamy to chwila obecna, dzień dzisiejszy. Co to znaczy: odważyć się żyć? Dlaczego wolność budzi lęk, odbiera bezpieczeństwo? Czy Platon dobrze opisał kondycję człowieka w “Jaskini”? Dlaczego piosenka Dżemu wywołuje w nas rezonans, kiedy tylko słyszymy słowa: “w życiu piękne są tylko chwile”. Osho powiedział: “zniszczę Waszą pewność, sprawię, że zaczniecie się wahać. To jest podstawowa zmiana, która musi się dokonać”. Odwaga nie jest stanem braku strachu, w tym filmie wyjaśnimy jak rozumieć koncept życia tu i teraz. Osho, Platon, Eckhart Tolle, Anthony de Mello, Biblia - w tym odcinku czeka nas wyjątkowa implozja prosto do świata idei. Może uda nam się wyciągnąć z tej wyprawy kilka praktycznych wniosków do przepracowania, odzyskać szerszą perspektywę i przekonać się jak sprawy błahe potrafią czasami niepotrzebnie zaprzątać naszą uwagę

 

Bonusowe produkcje:

 

Sieć domowa. W odcinku tym pokażemy jak stworzyć w domu sieć urządzeń domowych takich jak telewizory, konsole, serwery plików, drukarki czy inne sprzęty codziennego użytku. Opowiemy Wam w jaki sposób dobrać odpowiednie urządzenia umożliwiające łączenie elektroniki użytkowej w sieć oraz jak je skonfigurować, aby w pełni wykorzystać możliwości sprzętu jaki mamy w domu.

 

Technikalia, odc. 1: Perfekcyjne audio. Obszerny poradnik, w którym wyjaśnimy (z właściwą nam cierpliwością) jak uzyskać najlepszą możliwą jakość audio w tworzonych produkcjach filmowych. Przedstawimy Wam kilka możliwych poziomów zaawansowania, które zależne są - rzecz jasna - od posiadanych nakładów finansowych. Wyjaśnimy jak uzyskać wyjątkową jakość dźwięku tanim kosztem i darmowymi aplikacjami (to cenna wiedza dla początkujących youtuberów), jak również zaprezentujemy rozwiązania droższe, ale zachwycające jakością. Jak z wyczuciem odszumić, ocieplić i zremasterować głos, aby nie brzmiał sztucznie? Pokażemy Wam sprzęt, którego sami używamy: kilka mikrofonów, słuchawki studyjne, pop-filtry, kabinę audio. Opowiemy o najlepszych możliwych ustawieniach i sposobach ich dobierania, jak również podamy wiele rad na temat emisji głosu. Na pewno dostrzegliście jak przez 3 lata znacząco zmienił się poziom audio w produkcjach na kanale - cała ta wykonana praca dała nam wiele praktycznego doświadczenia, które możemy Wam w tej produkcji oddać.

 

Potęga umysłu, odc. 1: Budowa mózgu, trening logiki. W tej produkcji filmowej (z nowej serii) opowiemy o tym jak niesamowitym narzędziem jest ludzki mózg - ale od praktycznej strony. Więc zamiast tylko zachwycać się jego możliwościami, spróbujemy raczej odpowiedzieć na pytanie: czy można skutecznie trenować umysł? W filmie pojawi się wiele cennych spostrzeżeń na temat rodzajów myślenia i wnioskowania, jak również liczne zagadki logiczne i testy do rozwiązania podczas oglądania. Któż z nas nie kocha zagadek! Jednak zamiast fascynować się porównywaniem naszych rezultatów (co na dłuższą metę nie ma sensu), skupimy się na wyabstrahowaniu logicznych reguł postępowania i technik, które możemy z powodzeniem zastosować w codziennej pracy nad sobą. Jeżeli ta bonusowa seria spodoba się Wam, to na pewno powstaną kolejne odcinki spod znaku “Potęgi umysłu”.

 

Znajdziesz nas także w tych miejscach w sieci: 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 58
Nagrodą za wsparcie na tym poziomie jest wpis na liście aktualnych patronów na stronie pasja-informatyki.pl opatrzony brązowym statusem. Ponadto raz w miesiącu wśród wszystkich patronów (niezależnie od progu wsparcia) wylosujemy osobę, która otrzyma podpisany przez nas egzemplarz książki (informatycznej bądź z zakresu samorozwoju - tytuł uzgodnimy mailowo).

Taka drobna kwota to nie fundowanie nam kawy, czy jakiegoś trywialnego drobiazgu - każda wpłata pozwala nam przeznaczać czas na tworzenie nowych tutoriali spod znaku Pasja informatyki, zamiast realizować umowy i projekty zarobkowe nie mające nic wspólnego z Wami. Dziękujemy!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 9
Wpis na liście aktualnych patronów na stronie pasja-informatyki.pl (opatrzony srebrnym statusem) oraz możliwość comiesięcznego wylosowania podpisanej przez nas książki.

Dziękujemy za subskrypcję w takiej wysokości! To dzięki Waszemu wsparciu uda się na przestrzeni nadchodzącego roku szkolnego oddać w Wasze przeglądarki więcej filmów, aniżeli w roku ubiegłym. Czas to najcenniejsza waluta, jaką posiadamy - tylko dzięki Wam możemy go w tym nadchodzącym roku aż tyle codziennie przeznaczyć na tworzenie nowych produkcji filmowych.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 6
Wpis na liście aktualnych patronów na stronie pasja-informatyki.pl (opatrzony złotym statusem) i możliwość comiesięcznego wylosowania podpisanej przez nas książki.

Wsparcie w takiej wysokości to już nie skromny napiwek dla autorów, ale świadomy patronat nad ideą otwartego dostępu do wiedzy technicznej. Każdy miłośnik nauk ścisłych wie, jak bliska jego sercu jest idea otwartego dostępu do informacji - model finansowania naszej twórczości inspirowany jest taką właśnie filozofią. W twardych realiach codzienności to dzięki Wam nie musimy publikować materiałów za zasłoną sprzedażowej płatności.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Otrzymasz nagrody z poprzedniego progu (złoty medal na liście patronów w serwisie oraz udział w losowaniu podpisanej książki), a dodatkowo osoby aktualnie patronujące na tym poziomie zostaną uhonorowane obecnością na planszach końcowych realizowanych przez nas w tym czasie filmów (gwarantowane minimum 3-krotne pojawienie się).
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Otrzymasz wszystkie gratyfikacje z poprzednich progów, a dodatkowo możliwość promowania własnej witryny, portfolio, kanału YT czy produktu na podstronie z listą patronów w serwisie pasja-informatyki.pl tak długo jak jesteś patronem. Będzie to podlinkowany baner graficzny z Twoim logo o rozmiarze maksymalnie 180x150px (o ile nie naruszasz wytycznych Społeczności - zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania treści uznanych przez nas za niewłaściwe).

Zamieszczony na stronie link stanowi inwestycję w pagerank Twojej witryny i możliwość promowania jej z użyciem naszego zasięgu. Oczywiście nie jest to absolutna konieczność, a raczej możliwość - chęć publikacji baneru i jego szczegółowy wygląd ustalimy odpowiednio wcześnie kontaktując się z Tobą mailowo.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 1
Otrzymasz wszystkie gratyfikacje z niższych poziomów, ale także wyjątkową możliwość promowania własnej witryny, portfolio, kanału YT czy produktu w jednym z naszych odcinków (plansza “Patron odcinka” pojawi się tuż po 5-sekundowym intro Pasji informatyki na początku filmu, umieścimy także Twój link w opisie filmu). Uwaga - plansza może zawierać logo, krótki opis i przede wszystkim adres internetowy Twojej witryny! (o ile nie naruszasz wytycznych Społeczności - zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania treści uznanych przez nas za niewłaściwe). O kolejności publikacji plansz patronów decydują daty rozpoczęcia subskrypcji.

Stanowi to zatem reklamę Twojej działalności z wykorzystaniem naszego zasięgu. Oczywiście nie jest to absolutna konieczność, a raczej możliwość - chęć takiej publikacji, szczegółowy wygląd planszy, a nawet temat odcinka, w którym plansza ma się pojawić potwierdzimy odpowiednio wcześnie kontaktując się z Tobą mailowo.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy