Ravgor

32 patronów
310 zł miesięcznie
320 zł łącznie